…sts Himachal Pradesh – 89 Vacant Posts Jammu & kashmir – 131 Vacant Posts Jharkhand – 162 Vacant Posts Karnataka – 534 Vacant Posts Kerala – 385 Vacant Posts Madhya Pradesh – 269 Vacant Posts Maharashtra – 1098 Vacant Posts North-East – 100 Vacant Posts Odisha – 451 Vacant Posts Punjab – 216 Vacant Posts Rajasthan – 304 Vacant Posts Tamil Nadu – 1023 Vacant Posts Uttar Pradesh – 668 Vacant Posts Uttarakhand – 136 Vacant Posts West Bengal – 69…

Rajasthan State Election Date 2014 Lok Sabha MP Polls Vote Counting Results: The Election Commission of India had finally announced the election dates for the state of Rajasthan for all the 25 Parliamentary Constituencies. Along with the Rajasthan state poll dates the Election Commission of India had released the voting dates for all other Parliamentary Constituencies across all the states on 5th March 2014. As per the report the Election Commis…

…30 Haryana April 10 Himachal Pradesh May 7 J&K april 10, 17, 24, 30, may 7 Jharkhand April 10, 17, 24 Karnataka April 17 Kerala April 10 MP April 10, 17, 24 Maharashtra April 10, 17 24 Manipur April 9, 17 Meghalaya April 9 Mizoram April 9 Nagaland April 9 Odisha April 10, 17 Punjab April 30 Rajasthan April 17, 24 Sikkim April 12 Tamil Nadu April 24 Tripura April 7 and 12 Uttar Pradesh April 10, 17, 24, 30, May 7 and 12 Uttarkhand May 7 West…

…30 Haryana April 10 Himachal Pradesh May 7 J&K april 10, 17, 24, 30, may 7 Jharkhand April 10, 17, 24 Karnataka April 17 Kerala April 10 MP April 10, 17, 24 Maharashtra April 10, 17 24 Manipur April 9, 17 Meghalaya April 9 Mizoram April 9 Nagaland April 9 Odisha April 10, 17 Punjab April 30 Rajasthan April 17, 24 Sikkim April 12 Tamil Nadu April 24 Tripura April 7 and 12 Uttar Pradesh April 10, 17, 24, 30, May 7 and 12 Uttarkhand May 7 West…

…ase 5 Polls State Parliamentary Constituencies Bihar 7 Chattisgarh 3 Goa 2 Jammu and Kashmir 1 Jharkhand 5 Karnataka 28 Madhya Pradesh 10 Maharashtra 19 Manipur 1 Orissa 11 Rajasthan 20 Uttar Pradesh 11 West Bengal 4 Total 122 24th April 2014 – Phase 6 Polls State Parliamentary Constituencies Assam 6 Bihar 7 Chattisgarh 7 Jammu and Kashmir 1 Jharkhand 4 Madhya Pradesh 10 Maharashtra 19 Puducherry 1 Rajasthan 5 Tamilnadu 39 Uttar Pradesh 12 West B…

…Chandni Chowk Ashutosh Delhi West Delhi Jarnail Singh Gujarat Junagarh Shekhada Atulbhai Govindbhai Haryana Rohtak Naveen Jaihind Haryana Kurukshetra Balwinder Kaur Haryana Sirsa Poonam Chand Ratti Haryana Hisar Yudhbir singh Khyalia Haryana Sonipat Jaisingh Thekedar Haryana Gurgaon Yogendra Yadav Himachal Pradesh Kangra Dr. Rajan Sushant Jammu and Kashmir Srinagar Dr. Raja Muzaffar Bhat Kerala Thrissur Sarah Joseph Kerala Thiruvannanthapuram Aj…

aaj tak rajasthan sardar shahar