Maharashtra State Election 2014 Poll Date 16th Lok Sabha MP List

…the winners results for the 48 Parliamentary Constituencies of Maharashtra state. Maharashtra Parliament Election 2014 Schedules: Phase 1: Parliamentary Constituencies: Buldhana, Akola, Amravati, Wardha, Ramtek, Nagpur, Bhandara-Gondiya, Gadchiroli-Chimur, Chandrapur, Yavatmal-Washim…

1 2 3 4 18